Skip to content

Sponsorlarımız

Phoenix Arkeoloji Projesi (PAP) Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün resmi izin ve himayelerinde sürdürülmektedir.

Phoenix Arkeoloji Projesi, Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Başkanlığı, Marmaris Kaymakamlığı, Marmaris Ticaret Odası, Kapurcuk, Mide Lobisi Derneği, Kapelion ve Marmaris Rotary Kulübü tarafından desteklenmektedir.

PAP, Penn Müzesi, Ausonius Enstitüsü, Heidelberg Üniversitesi, Hellenic College, Mary Jaharis Enstitüsü, Heidelberg Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi ile bilimsel iş birliği içindedir. PAP, içinde bulunduğu yörede sürdürülebilir bir gelecek yaratmak adına, sivil toplum kuruluşlarıyla, sosyal sorumluluk projeleri ve eğitim programları geliştirmektedir.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü başta olmak üzere, Phoenix Arkeoloji Projesi’ne cömert desteklerini sunan tüm kurum ve kuruluşlara gönülden teşekkür ederiz.

PAP, bu cömert desteklerle Bozburun Yarımadası’nda kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunacaktır.

Teşekkürler!