Skip to content

Çağdaş Sanat Programı

Proje Ekibi ve Danışmanları

Zeynep OKYAY

Küratör, PASAJ

Aslıhan GÜÇLÜ

Sanatçı/Arkeolog

Aslı DİNÇ

Sanatçı/Araştırmacı, PASAJ

Ayşe ÖZAYDIN

Sanatçı/Akademisyen
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi

Yukarı Şehir sanat ve bilimi bir araya getiren eklektik bir yapıya sahip sanat ve araştırma programıdır. Arkeolojik yüzey analizindeki tüm verileri sanatsal çalışmalarda kaynak malzeme olarak sunar. Bu bağlamda araştırma ve bilgi üretiminin çağdaş sanat pratiği üzerindeki etkisini de incelemektedir.

Phoenix projesinin ilk senesinde Yukarı Şehir konuk sanatçı programının küratörleri sanatçılar için önümüzdeki dört sene boyunca devam edecek sanatçı rezidansını yapılandırmak için derinlemesine araştırma yapacakları hazırlık süreci ile başlıyor.

Rezidans programı, bölgede yaratıcı ve akademik topluluklarla ve yerinde üretimle bağlantı kurarak kapsamlı araştırma kaynakları sağlıyor. Taşlıca bölgesine müdahale etmenin ötesinde, mevcut dokuya uygun sanatsal önerilerde bulunmak için mekanı, sakinlerinin ihtiyaç ve isteklerini tanımayı amaçlanıyor.

Sanatçıların/araştırmacıların antik yerleşimin tarihi ve varlıkları, kent belleği, halk söylemleri, öyküler gibi konularda bir dizi atölye ve üretim süreci gerçekleştirmeleri bekleniyor. Ayda bir kez düzenlenecek olan Taşlıca Sofrası, topluluk katılımı ve etkileşimi için bir platform sağlarken, herkesi bir masa etrafında toplamayı amaçlıyor.

Yukarı Şehir anı toplamaya odaklanır. Program kapsamında yerel halkın aile anıları, bölgenin kolektif kültürel tarihi, oyun alanları, yürüyüş yolları, buluşma yerleri, botanik varlıklar ve yemek kültürü keşifleriyle yeniden hayat bulacak.

Zeynep Okyay (1985) Galatasaray Üniversitesi’ndeki felsefe lisansı sonrasında, Bilgi Üniversitesi’nde kültür yönetimi master programından mezun oldu. Sanatsal projelerin geliştirilmesi ve kültürel ağlarının oluşturulması için çalışmaktadır. 2010 yılından bu yana ağırlıklı olarak çağdaş görsel sanatlar alanında küratöryel ve araştırmaya dayalı çalışmalarını PASAJ ve amberPlatform çatısı altında yürütmektedir. Özellikle katılımcı ve sosyal odaklı projelere ev sahipliği yapan PASAJ bağımsız sanat alanının ortak kurucularındandır. 

Okyay, sanatçılar ve topluluklar arasındaki ilişkilere ve bu ikisinin belirli bir yer ve zamanda buluştuğu bağlamlara odaklanır. Araştırma pratiğinde, sözlük formatını sosyal yapıları, bilgi ve deneyimleri kelime dağarcığı yoluyla paylaşmak ve mevcut koşullar içinde yeni ifade biçimleri yaratmak için kullanır. 

Aslıhan Güçlü Ege Üniversitesi Klasik Arkeoloji Bölümünü bitirdikten sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitede Sanat ve Tasarım bölümünde yüksek lisansını tamamladıktan sonra fotoğraf bölümünde doktora çalışmalarına devam etmektedir.  2007 yılında İFSAK 2. Genç Fotoğrafçılar Festivali’nde ‘Sümerbank’ seçkisiyle, 2012 yılında Pera Müzesi’nde düzenlenen ‘Deneyimin Ötesinde’ sergisinde ‘Kötülük Çiçekleri’ başlıklı projesiyle, 2014 yılında Mamut Art Project’in ikinci edisyonunda ‘Never Changed’ serisiyle, 2016 yılında da III. Fotoistanbul Fotoğraf Festivali’nde ‘Adem’in Mağlubiyeti’ projesiyle yer aldı. 2018 yılında ‘Manifesto’ ve ‘Nihil’ isimli fotoğraf ve video çalışmalarıyla K2 Güncel Sanat Merkezi ve İzmir Resim Heykel Müzesi’nde sergilere katıldı. Pandeminin başlamasıyla birlikte İstanbul başta olmak üzere birçok şehirden davetli sanatçılarla birlikte İzole Project çalışmasında yer alan Aslıhan Güçlü, GAPO’nun yürüttüğü Mahalle İzmir projesinin de katılımcı sanatçılarından biridir. Sanatsal çalışmalarında insan eliyle değiştirilmiş coğrafyalar, kültürel bellek ve birey arasındaki ilişkilere odaklanırken gündelik yaşam içerisindeki sıradan olaylara odaklanır. Bununla birlikte toplumsal cinsiyet ve beden soyutlamalarıyla ilgili çalışmalarına da devam etmektedir. Bununla birlikte Daskyleion, Phokaia, Aigai, Hisarönü Çubucak Antik Seramik Atölyeleri kazılarında,  Myrina ve Gryneion yüzey araştırmasında yer almıştır.

 Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim bölümü mezunudur. Multidisipliner bir sanatçı / araştırmacıdır. Araştırma alanları distopya anlatısı, algoritmik kültür, insan-makine etkileşimleri gibi sanat – teknoloji – bilim kesişiminde yer alan konuları içerir. Üretimleri spekülasyonlar, döngüler ve performanslar etrafında şekillenir. İşleri uluslararası bienal, galeri ve müzelerde sergilenen Aslı Dinç, aynı zamanda PASAJ bağımsız sanat alanının bir üyesidir. Performistanbul tarafından temsil edilmektedir. www.aslidinc.com 

Ayşe Özaydın (1984, Istanbul), sanat fotoğrafçılığında uzmanlığı bulunan bağımsız bir sanatçıdır. Lisan eğitimini Sinema üzerine yapan sanatçı, Lisansüstü eğitiminde Fotoğrafçılık üzerine çalışmalar yürütmüştür. Sanatçı günümüzde Marmara Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü’nde doktora çalışmalarını sürdürmektedir.