Skip to content

Kıyı Şeridi Yüzey Araştırmaları

Proje Ekibi ve Danışmanları

Doç. Dr. Koray KONUK

Yardımcı Direktör, Arkeolog - Nümismat, CNRS - Bordeaux Montaigne Üniversitesi, Ausonius Enstitüsü

Dr. Asil YAMAN

Direktör, Arkeolog, Villanova Üniversitesi

Söğüt ve Taşlıca mahalleleri içerisinde yer alan Phoenix antik kenti ve çevresindeki kıyılarda, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün resmi izni dahilinde, deniz jeolojisi ve jeomorfolojik analizler yardımıyla, arkeolojik araştırmalar gerçekleştirilecektir. Kıyı hattı boyunca gerçekleştirilecek araştırmalar, tehdit altındaki arkeolojik varlıkların tespit edilmesi, belgelenmesi ve korunmasına katkı sunacak, Phoenix ve çevresindeki ticari, askeri, ölü gömme gelenekleri ve dini aktiviteleriyle bağlantılı liman, savunma sistemleri, mezar ve kült alanlarına yönelik değerli bilimsel bilgiler sunacaktır.

Koray Konuk, Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi’nde (CNRS) Doçent Araştırmacı olarak sürekli bir pozisyona sahiptir. Ana ilgi alanları erken dönem paraların tarihi ve Güneybatı Asya Minör’ün bir bölgesi olan Karya’nın tarihi ve arkeolojisidir.

Louvain’de Klasik Arkeoloji ve Siyaset Bilimi alanında yapılan çalışmaların ardından Oxford’da doktora derecesini almasıyla, Fitzwilliam Müzesi’nde antik paraların küratörü ve Cambridge Üniversitesi Klasikler Fakültesi’nde davetli üniversite öğretim üyesi olarak atanmıştır.

Karya’daki Seramik Körfezi’nde arkeolojik saha araştırmalarını yönetmiş ve Euromos antik alanında Fransız arkeolojik misyonunun başında bulunmuştur. Oxford, İstanbul ve New York’taki Amerikan Nümismatik Derneği’nde konuk araştırmacı olarak bulunmuştur. Şu anda Historia Numorum Online adlı bir işbirliği projesini yönetmektedir. Bu proje, Yunan sikke tiplerini kaydetmeyi hedeflemektedir ve mevcut cilt Karya sikke darphaneleri hakkındadır: http://hno.huma-num.fr/.

Yeni Bulletin Numismatique de l’Asie Mineure’nin ve International Journal of Ancient Mediterranean Studies: Philia’nın bir eş-editörüdür. Ayrıca Anatolia Antiqua (İstanbul), Anadolu (Ankara), Archaeologia Maeandrica (ARMA, Aydın) ve Arkeoloji ve Sanat Dergisi (İstanbul) gibi akademik dergilerin editoryal kurulunda yer almaktadır.

Dr. Asil YAMAN, Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Penn Üniversitesi Müzesi’nde Danışman öğretim üyesi olarak 2016 yılından bu yana görev yapmaktadır. 2003 yılından itibaren Batı Anadolu’da birçok arkeolojik kazı ve araştırmada görev alan Yaman’ın, araştırma konuları içerisinde Karia ve Lykia bölgelerinde Geç Roma Dönemi seramik araştırmaları, yeme-içme kültürü ile Levant ve Anadolu arasında, Geç antik çağ boyunca varolan ticari ilişkileri bulunmaktadır.

Dr. Yaman, Post Doktora çalışmaları kapsamında günümüzde Bozburun Yarımadası olarak bilinen Karia Khersonesosu arkeolojisi üzerine yoğunlaşmış olup, 2021 yılından itibaren T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün resmi izinleriyle, Phoenix Arkeolojik Araştırma Projesi (PAP)’ni yürütmektedir. 2018 yılında Amerikan İlmi Araştırmaları Merkezi (ARIT) ve Koç Üniversitesi Capp araştırma burslarını kazanan araştırmacının repertuarında lisans ve lisansüstü düzeyde ‘Anadolu Arkeolojisi’, ‘Arkeolojik ve Tarihsel Perkspektifte Doğu-Batı Mücadeleleri’ ve ‘Geç Antik Çağda Küçük Asya’ dersleri bulunmaktadır.