Skip to content

Phoenix Arkeoloji Projesi

Phoenix Arkeoloji Projesi (PAP), T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün resmi izinleriyle (06/07/2021 tarih ve E-94949537-161.02-1516173 sayı), Muğla ili, Marmaris İlçesi, Söğüt ve Taşlıca mahallelerinde Dr. Asil Yaman’ın direktörlüğünde 2021 yılında başlatılan, arkeolojik yüzey araştırmaları ve kazı çalışmaları başta olmak üzere çok uluslu ve çok disiplinli olarak sürdürülen yeni nesil bir araştırma projesidir. PAP’ın temel amacı Bozburun Yarımadasının güneybatısındaki, somut ve somut olmayan kültürel mirasın belgelenmesi, elde edilen verilerin uluslararası platformlarda bilim dünyasına sunulması ile kültürel ve doğal peyzajın korunmasına katkı sunmaktır. Bu amaçla, Arkeoloji, Arkeometri, Tarih, Sosyoloji, Felsefe, Jeoloji, Jeofizik, Ekoloji, Kültürel Miras, Mimarlık ve Çağdaş Sanat alanlarında uzmanlığı bulunan ve 6 ülke ile 13 farklı enstitüde görev yapan uluslararası bilim heyetiyle iş birliği içinde uzun erimli ortak projeler geliştirilmektedir.

Phoenix projesinde bilimsel amaçların yanı sıra, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) gibi Uluslararası kurumlar ve Ulusal sivil toplum kuruluşlarıyla yöre halkına yönelik sosyal sorumluluk ve eğitim programları hayata geçirilmiştir.

BİZ KİMİZ?

Biz, antik Phoenix ve çevresinde sürdürülebilir, yeni nesil ve katılımcı bir bilimsel araştırma hayal eden ve bunu gerçek kılmak için var gücüyle çalışan, farklı alanlardan bir grup bilim insanı, sanatçı, profesyonel ve gönüllülerden oluşan bir ekibiz.

PAP NEDİR?

Phoenix Arkeoloji Projesi, Muğla, Marmaris’teki Taşlıca ve Söğüt köylerinde bulunan Phoenix antik kenti ve çevresinde sürdürülen çok uluslu ve multi disipliner bir arkeolojik kazı ve araştırma projesidir. PAP’ın temel amacı Bozburun yarımadasının güney batısında somut ve somut olmayan kültürel mirasın belgelenmesi, elde edilecek verilerin bilim dünyasına sunulması ve kültür varlıklarının korunmasına katkı sunmaktır. Bu amaçla, Arkeoloji, Antropoloji, Arkeometri, Tarih, Sosyoloji, Jeoloji, Jeofizik, Ekoloji, Felsefe, Kültürel Miras, Mimarlık ve Çağdaş Sanat alanlarıyla uzun erimli ortak projeler geliştirilmektedir.

NEREDE?

Antik Phoenix’in kent merkezi ve akropolü, Marmaris ilçesi, Taşlıca mahallesinin 2 km güneyinde, Sindili Ovasının doğusunda, deniz seviyesinden yaklaşık olarak 250 metre yükseklikte konumlanan ve surlarla çevrelenmiş Hisar Tepe’dir. 2,5 hektarlık bir alanı kaplayan kent merkezi’nin kuzeyinde Apollon ve Eileithyia Kutsal Alanı ve Erken Bizans dönemine tarihli bazilika planlı kilise bulunmaktadır. Akropol etrafında gözlenen basamaklı piramidal mezarlar, oda mezarlar ve taş sanduka mezarlar kent nekropolünün geniş bir çevreye yayıldığına işaret eder. Antik tarım terasları, çiftlikler ve zeytinyağı üretim düzenekleri, kırsal peyzajı tamamlayan diğer önemli unsurlardır. Veriler kuzeyde Söğüt, güneyde ise antik Serçe limanın Phoenix’in ticari limanları olarak kullanılmış olduğunu düşündürmektedir.

NE ZAMAN?

Phoenix Arkeoloji Projesi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün resmi izinleriyle (06/07/2021 tarih ve E-94949537-161.02-1516173 sayı) 2021 yılında başlatılmıştır. Saha çalışmaları kazı ve yüzey araştırmaları olmak üzere iki fazda ve yaz aylarında gerçekleştirilmektedir.

NASIL?

PAP saha çalışmalarında, arkeolojide kabul görmüş sistematik intansif yüzey araştırması yöntemlerini, arkeolojik kazı çalışmalarında ise Locus-Lot sistemlerini tatbik etmektedir. Söz konusu çalışmalar Jeofizik, Mimarlık, Ekoloji, Antropoloji, Sosyoloji, Sözlü Tarih, Felsefe, Kültürel Miras ve Alan Yönetimi gibi diğer disiplinlerle entegre edilmekte, sahadaki verilerin eş zamanlı olarak toplanması ve bunların web tabanlı dijital bir veri tabanına işlenmektedir.