Skip to content

Sözlü Tarih Araştırmaları

Bozburun Yarımadasının güneybatısı, Erken Demir Çağı’ndan günümüze çok katmanlı ve çok kültürlü özgün bir kırsal peyzajla çevrelenmiştir. Bu çok katmanlı kültürel peyzajın Geç Osmanlı ve Erken Türkiye Cumhuriyeti yakın dönem tarihine ışık tutmak maksadıyla, Taşlıca ve Söğüt ahalisiyle sözlü tarih mülakatları gerçekleştirilmekte ve bu görüşmeler görsel ve işitsel olarak kayıt altına alınmaktadır. 1923 Nüfus Mübadelesi dönemi ve yörede bulunan Phoinikoudi, Saranda ve Karamaka gibi Rum köylerinin de belgelendiği çok yönlü saha araştırmaları ile Osmanlı arşivlerinde gerçekleştirilecek çalışmalar neticesinde yörenin sosyo-kültürel yaşamı, yakın dönem gelenekleri, somut ve somut olmayan tüm kültürel miras öğelerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.