Skip to content

Jeofizik Araştırmaları

Proje Ekibi ve Danışmanları

Prof. Dr. Mahmut Göktuğ DRAHOR

Jeofizik Mühendisi, Dokuz Eylül Üniversitesi

Ahmet Cemal DRAHOR

Mühendis, Geoim Jeofizik & Mühendislik

Buğra OĞUZ KAYA

Jeofizik Mühendisi, Geoim

Mustafa Sadık YAĞLIDERE

Jeofizik Mühendisi, Geoim

Caner ÖZTÜRK

Jeofizik Mühendisi, Geoim

Selinda DRAHOR

Mimar, Istituto Europea Design

Phoenix kenti ve çevresinde bulunan arkeolojik yerleşim alanlarının genel görünümü.

Marmaris’e yaklaşık olarak 60 km uzaklıkta olan Phoenix arkeolojik yerleşmesi ve çevresinde bulunan kırsal alandaki diğer yerleşimlerin incelenmesini amaçlayan ve çok disiplinli bir yaklaşıma sahip çalışma hedefi bulunan projenin ilk 5 yıl içinde jeofizik çalışmalar yapılması planlanmaktadır. Bu çalışmalar, Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mahmut Göktuğ Drahor başkanlığında ve Geoim Ltd. (www.geoim.net) şirketinden Caner Öztürk, Buğra Oğuz Kaya ve Mustafa Sadık Yağlıdere’nin katılımıyla oluşturulacak bir ekip tarafından sürdürülecektir.

Jeofizik çalışmalar Şekil.1’de verilen arkeolojik ve tarihsel yerleşmeler içinde ve civarındaki alanlarda yapılacaktır. Jeofizik çalışma planları proje kapsamında yapılacak arkeolojik ve tarihsel araştırma planlarına bağlı olarak oluşturulacaktır. Jeofizik çalışmalar tümleşik (integrated) bir yaklaşım içinde uygulanacak olup, bu bağlamda manyetik gradyometre, elektrik resistivite tomografi (ERT), indüklenmiş polarizasyon tomografisi (IPT), jeoradar (GPR) ve sismik tomografi (SRT ve MASWT) yöntemlerinden oluşacaktır (Drahor, 2006; Drahor vd., 2007; Drahor 2011; Drahor vd., 2015; Drahor 2019; El-Qady vd., 2019). Böylece yeraltının farklı fiziksel özelliklerinden yararlanılarak, arkeolojik ve tarihsel yerleşmelerin yeraltı görüntüleri elde edilerek, bölgedeki yerleşimlerin yayılım alanları ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır. Bu kapsamda yapılacak çalışmalar, aynı zamanda yeraltındaki arkeolojik yerleşmelerin planlarının ortaya konulmasını sağlayacaktır. Gereksinim duyulduğunda, benzer çalışmalar arkeosismoloji ve aktif fay aramalarında da uygulanabilecektir.    

Jeofizik çalışmalar, Phoenix arkeolojik projesinde arkeolojik belgeleme çalışmalarının önemli bir ayağını oluşturacaktır. Bu kapsamda Şekil.1’de görülen Apollo Sanctuary, Hisar tepe, Fenaket, Pinari, Casara, Tlos ve Saranda gibi yerleşmeler temel olmak üzere, tümleşik jeofizik çalışmaların 5 yıllık bir plan içinde uygulanması düşünülmektedir. Bölgede çok yaygın antik teraslar, kale ile eski yerleşimler bulunmaktadır. Jeofizik çalışmalar Phoenix projesi kapsamında gereksinim duyulduğunda, bu kısımlara da yönlenebilecektir. 

Sonuç olarak, geniş bir bölgede uygulanması düşünülen tümleşik jeofizik çalışmaların, bölgedeki arkeolojik yerleşmeler başta olmak üzere, bölgenin arkeolojik ve tarihsel varlığının ayrıntılı olarak belgelenmesinde önem taşıyacağı belirtilmelidir.  

KAYNAKLAR

Drahor, M.G., (2006) Integrated geophysical studies in the upper part of Sardis archaeological site, Turkey. J Appl Geophys 59:205–223.

Drahor, M.G., Göktürkler, G., Berge, M.A., Kurtulmuş, T.Ö., Tuna, N., (2007). 3-D resistivity imaging from an archaeological site in south-western Anatolia, Turkey: a case study, Near Surface Geophysics, 5, 195-201.

Drahor, M.G., (2011) A review of integrated geophysical investigations from archaeological and cultural sites under encroaching urbanisation in İzmir, Turkey. Phys Chem Earth Parts A/B/C 36:1294–1309.

Drahor, M.G., Berge, M.A., Öztürk, C., Ortan, B., (2015). Integrated geophysical investigations at a sacred Hittite Area in Central Anatolia, Turkey. Near Surface Geophysics, 13, 523-543, doi: 10.3997/1873-0604.2015037.

Drahor, M.G., (2019). Integrated Geophysical Investigations In Archaeological Sites: Case Studies From Turkey, M. METWALY & G. E. QADY [Editors], Archaeogeophysics State Of The Art And Case Studies (27 – 68): Springer.

El-Qady, G., Metwaly, M., Drahor, M.G., (2019). Geophysical Techniques Applied in Archaeology,  M. METWALY & G. E. QADY [Editors], Archaeogeophysics State Of The Art And Case Studies (1 – 25): Springer.

Mahmut Göktuğ Drahor, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümünde Profesör olarak çalışmaktadır. Sığ Jeofizik, Arkeolojik Prospeksiyon ve Arkeosismoloji alanlarında uzmanlaşmıştır. Türkiye’deki arkeolojik sit alanlarının araştırılmasında Türkiye’de ilk jeofizik doktora çalışmasını yapmıştır. Ayrıca Sığ Jeofizik ve Arkeolojik Prospeksiyon konusunda Türkiye’deki ilk araştırma merkezini de kurmuştur. Drahor’un bu konuda çok sayıda ulusal ve uluslararası yayını bulunmaktadır. Ayrıca Uluslararası Arkeolojik Prospeksiyon Derneği’nin (ISAP) kurucu üyesidir ve bu derneğin yönetim kurulu üyeliğini yürütmüştür. Halen bazı ulusal ve uluslararası derneklerde Bilim Kurulu üyeliği yapmakta ve ilgili konularda birçok projeyle bilimsel araştırmalarına araştırıcı ve danışman olarak devam etmektedir. Aynı zamanda bir Avrupa Birliği COST projesi olan “The Soil science & archaeo-Geophysics Alliance: going beyond prospection (SAGA), which is a new interdisciplinary network of scientists” projesinde Türkiye adına Yönetim Kurulu üyesidir.

1963 yılında doğan Cemal Drahor Bornova Anadolu Lisesi’ni 1981 yılında bitirdi. Üniversite eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Bölümünde tamamladı. Kariyer yaşamına, 1986 yılında AR-GE mühendisliği ile başladıktan sonra, Finans, Satış ve Pazarlama alanında devam etti. 1990 yılından beri global firmalarda Üst Düzey yöneticilik yaşamını sürdürmektedir. Bu sürenin önemli bir kısmını Bölgesel ve Global Pazarlardan sorumlu olarak yurt dışında geçirmiştir. Halen, İstanbul’da yabancı bir firmada üst düzey yöneticilik görevini ve Yönetim Kurulu üyeliklerini sürdürmektedir. Geoim’in Kurucu ortağı olarak; birçok projede aktif yer almıştır. İngilizce ve Almanca konuşan Cemal Drahor, BOSAD, KPTK ve benzeri kuruluşlarda yönetim Kurulu üyesidir. Tenis, Dağcılık, Dalma, Bisiklet sporları yaşamında halen önemli bir yer tutmaktadır.

2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 2018 yılından beri Geoim Mühendislik, Danışmanlık Ltd Şti.’de jeofizik mühendisi olarak çalışmaktadır. 2018 yılından beri birçok arkeolojik alanın jeofizik araştırmalarında görev almaktadır.

2018 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. Geoim Mühendislik, Danışmanlık Ltd Şti.’de jeofizik mühendisi olarak 2018 yılından beri çalışmaktadır. 2018’den bu yana birçok arkeolojik alanın jeofizik araştırmalarında görev almaktadır.

Caner Öztürk 2008 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 2006 yılından beri birçok arkeolojik alanın jeofizik araştırmalarında çalıştı. 2011 yılından beri kurucu ortağı olduğu Geoim Mühendislik, Danışmanlık Ltd Şti.’de proje koordinatörü olarak çalışmaktadır. Ayrıca İstanbul Üniversite-Cerrahpaşa’da doktora çalışmalarını sürdürmektedir.

Selinda Drahor, Milano-İtalya’da bulunan Istituto Europeo di Design’ın İç mimari bölümünden 2020 yılının yaz döneminde mezun olmuştur. Öğrencilik yıllarında merakı doğrultusunda bazı arkeolojik kazılarda çalışmalarda bulunmuştur. Şapinuva arkeolojik kazılarında 2015 yılında jeofizik araştırmalarda asistan ve 2019 yılında da Sardis arkeolojik kazılarında mimari asistanı olarak çalışmalarda bulunmuştur. İyi derecede İngilizce ve orta derecede Almanca bilmektedir. Üniversitede aldığı eğitimden dolayı sanatsal eğilimleri artmış ve aldığı eğitimin sonucunda teknikle sanatı birleştirmiştir. Özellikle resim ve müziğe olan tutkusu onu sanatla bağdaştırmaktadır.