Skip to content

Haritalama ve Mimari Belgeleme Çalışmaları

Proje Ekibi ve Danışmanları

Mehmet Serhat AYDEMİR

Harita Mühendisi, Mesa Mühendislik & Haritacılık

M. Rümeysa ÇAKAN

Y. Mimar,
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

Phoenix antik kenti ve çevresinde yapılacak yüzey araştırmaları neticesinde tespit edilecek yapıların belirlenen ölçeklerde belgelenmesi hedeflenmektedir. Bu belgeleme kent ve çevresinin yapılaşma sürecini ve biçimini bütüncül olarak görebilmek adına ve alan çalışmasın sonrasında yapılacak analizler için için önem kazanmaktadır.

Ayrıca ileriki dönemlerde kent ölçeğinde ya da yapı bazında geliştirilebilecek projeler için sağlıklı bir altlık oluşturulacaktır.

Çalışma alanında bulunan yapıların mevcut durumdaki tahribatı göz önünde bulundurulduğunda, doğal yolla veya insan eli ile tahribatın devam etmesi ihtimaline karşın yapıların belgelenmesi, barındırdıkları bilginin geleceğe aktarımı için de önem kazanmaktadır.

Mehmet Serhat Aydemir, çalışma hayatına henüz öğrenciyken 2016 yılında İzmir’de özel bir firmada stajyer olarak başladı. Kısa sürede alanıyla ilgili haritacılık aletlerini aktif olarak kullanmaya ve sahada topladığı mekânsal verileri işlemeye başladı. 2019 yılında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Harita Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Mezun olduktan sonra Fotogrametri alanında çalışmaya devam etti. 2020 yılında İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde Fotogrametri Üzerine Yüksek Lisansa Başladı. Şu an Yüksek Lisans Tezi Kapsamında Fotogrametrik Verilerin Arkeolojide kullanılması konusunu çalışmaktadır. 2019 yılında AMOS Arkeoloji Projesi’nde ve 2020 yılında Mokissos Arkeoloji Projesi’nde Harita Ve Mimari Belgeleme işinde Haritacılık faaliyetlerinde görev almıştır. 2020 yılının sonunda MESA Harita Mühendisliği kurarak çalışmalarına devam etmektedir.

Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı’nda yüksek lisansa başlamıştır. Lisans ve yüksek lisans eğitimi boyunca birçok atölye çalışması ve sergilere katılmıştır. Şu anda İzmir Büyükşehir Belediyesi ve sanat inisiyatifleri için sergileme, grafik ve web tasarım üzerine çalışmalar yürütmektedir.