Skip to content

Haritalama ve Mimari Belgeleme Çalışmaları

Proje Ekibi ve Danışmanları

Mehmet Serhat AYDEMİR

Harita Mühendisi, Mesa Mühendislik & Haritacılık

Fatma Selin ŞAHİN

Y. Mimar, 8 Proje & Mimarlık

Melek Dila EVCİLMEN

Mühendis, 8 Proje & Mimarlık

Selinda DRAHOR

Mimar, Istituto Europea Design

Phoenix antik kenti ve çevresinde yapılacak yüzey araştırmaları neticesinde tespit edilecek yapıların belirlenen ölçeklerde belgelenmesi hedeflenmektedir. Bu belgeleme kent ve çevresinin yapılaşma sürecini ve biçimini bütüncül olarak görebilmek adına ve alan çalışmasın sonrasında yapılacak analizler için için önem kazanmaktadır.

Ayrıca ileriki dönemlerde kent ölçeğinde ya da yapı bazında geliştirilebilecek projeler için sağlıklı bir altlık oluşturulacaktır.

Çalışma alanında bulunan yapıların mevcut durumdaki tahribatı göz önünde bulundurulduğunda, doğal yolla veya insan eli ile tahribatın devam etmesi ihtimaline karşın yapıların belgelenmesi, barındırdıkları bilginin geleceğe aktarımı için de önem kazanmaktadır.

Mehmet Serhat Aydemir, çalışma hayatına henüz öğrenciyken 2016 yılında İzmir’de özel bir firmada stajyer olarak başladı. Kısa sürede alanıyla ilgili haritacılık aletlerini aktif olarak kullanmaya ve sahada topladığı mekânsal verileri işlemeye başladı. 2019 yılında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Harita Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Mezun olduktan sonra Fotogrametri alanında çalışmaya devam etti. 2020 yılında İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde Fotogrametri Üzerine Yüksek Lisansa Başladı. Şu an Yüksek Lisans Tezi Kapsamında Fotogrametrik Verilerin Arkeolojide kullanılması konusunu çalışmaktadır. 2019 yılında AMOS Arkeoloji Projesi’nde ve 2020 yılında Mokissos Arkeoloji Projesi’nde Harita Ve Mimari Belgeleme işinde Haritacılık faaliyetlerinde görev almıştır. 2020 yılının sonunda MESA Harita Mühendisliği kurarak çalışmalarına devam etmektedir.

Mimar F. Selin Şahin, İzmir İleri teknoloji Enstitüsü Mimarlık Bölümünde Lisans eğitimini tamamlamıştır. Aynı Üniversitenin Mimari Restorasyon anabilim dalında yüksek lisansını tamamlamıştır. Yüksek Linsans sürecinde ve devamında restorasyon alanında hizmet veren ofislerde görev almaya başlamıştır. Bunun yanında öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli arkeolojik kazılara katılım göstermiştir. Aigai, Rhadiopollis, Myra-Andriake, Xhantos, Letoon, Sagalassos, Lyrboton Kome antik kentleri kazılarında belgeleme, koruma, restorasyon ve çevre düzenleme projelerinde görev almıştır. 2017 yılındann itibaren 8  PROJE  Mimarlık kurucu ortaklarından birisi olarak mesleki faaliyetlerini 8 PROJE ile sürdürmektedir. Günümüzde  8 PROJE ile sokak sağlıklılaştırma, çevre düzenleme, geleneksel sivil mimarlık, anıtsal yapı ve endüstri mirası kapsamında restorasyon projeleri üretmeye devam etmektedir.

Orman Endüstri Mühendisi Dila Evcilmen, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesinde lisans eğitimini tamamlamıştır. Mezuniyetinin ardından mobilya tasarım, üretim ve iç mekan uygulamaları konusunda çalışmıştır. 2013-2017 yılları arasında EXPO 2016 Ajansında görev almıştır. 2017 yılından itibaren 8  PROJE  Mimarlık kurucu ortaklarından birisi olarak mesleki faaliyetlerini 8 PROJE ile sürdürmektedir. Günümüzde 8 PROJE ile sokak sağlıklılaştırma, çevre düzenleme, geleneksel sivil mimarlık, anıtsal yapı ve endüstri mirası kapsamında restorasyon projeleri üretmeye devam etmektedir.

Selinda Drahor, Milano-İtalya’da bulunan Istituto Europeo di Design’ın İç mimari bölümünden 2020 yılının yaz döneminde mezun olmuştur. Öğrencilik yıllarında merakı doğrultusunda bazı arkeolojik kazılarda çalışmalarda bulunmuştur. Şapinuva arkeolojik kazılarında 2015 yılında jeofizik araştırmalarda asistan ve 2019 yılında da Sardis arkeolojik kazılarında mimari asistanı olarak çalışmalarda bulunmuştur. İyi derecede İngilizce ve orta derecede Almanca bilmektedir. Üniversitede aldığı eğitimden dolayı sanatsal eğilimleri artmış ve aldığı eğitimin sonucunda teknikle sanatı birleştirmiştir. Özellikle resim ve müziğe olan tutkusu onu sanatla bağdaştırmaktadır.