Skip to content

Jeoarkeoloji ve Arkeosismoloji Araştırmaları

Phoenix Arkeoloji Projesi Jeoarkeoloji ve Arkeosismoloji Araştırmaları
Bilim Heyeti ve Bütçe yetersizliği nedeniyle geçici olarak askıya alınmıştır.

Önemle Duyurulur.