Skip to content

Kült Projesi

Proje Ekibi ve Danışmanları

Doç. Dr. Koray KONUK

Proje Direktör Yardımcısı, Arkeolog - Nümismat, CNRS - Bordeaux Montaigne Üniversitesi, Ausonius Enstitüsü

Dr. Öğr. Üyesi Taylan DOĞAN

Arkeolog, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Dr. Asil YAMAN

Proje Direktörü, Arkeolog, Villanova Üniversitesi

Phoenix kültleri, Phoenix Arkeolojik Yüzey Araştırması kapsamında ayrı bir alt proje olarak ele alınacaktır. Antik bir kentte (polis) ve/veya kırsal yerleşimde (kome) tapım gören tanrı/tanrıçaların belirlenmesi için çok çeşitli kaynaklardan faydalanılır. Mimari kalıntılar, sikkeler, yazıtlar, küçük buluntular ve antik kaynaklar kültler hakkında bilgi sağlayan verilerdir. Belli bir bölgenin/kentin/köyün dini hayatı araştırılırken bu kaynak malzemelerin tümü kullanılır ve bu ancak disiplinler arası bir bakış açısı geliştirildiğinde gerçekleştirilebilir. Phoenix Arkeolojik Yüzey Araştırmaları Kült Çalışmaları kapsamında bu bakış açısı benimsenerek farklı uzmanlık alanlarına sahip bilim insanları bir araya gelecek ve Phoenix ile çevresinin dini hayatı bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilecektir. Bu proje kapsamında cevap arayacağımız araştırma sorularımız şunlardır:

  • Phoenix ve çevresinde hangi tanrı ve tanrıçalar tapım görmüştür?
  • Phoenix ve çevresinde tapım gören tanrı/tanrıçalar için gerçekleştirilen ritüeller nedir?
  • Phoenix’te belli kültlerin ve kutsal alanların oluşumuna katkı sağlayan doğal özellikler nedir?
  • Phoenix ve çevresinde komeler ile kutsal alanları/tapınakları birbirine bağlayan kutsal yollar var mıdır?
  • Phoenix ve çevresindeki yerel kültler/kırsal kültler nedir?
  • Bölgedeki kültler üzerindeki olası Rhodos etkisi nedir?

Süre

Phoenix Kült Projesinin çeşitli fazlar halinde 2021-2023 yılları arasında 3 yıl sürdürülmesi öngörülmektedir.

Koray Konuk, Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi’nde (CNRS) Doçent Araştırmacı olarak sürekli bir pozisyona sahiptir. Ana ilgi alanları erken dönem paraların tarihi ve Güneybatı Asya Minör’ün bir bölgesi olan Karya’nın tarihi ve arkeolojisidir.

Louvain’de Klasik Arkeoloji ve Siyaset Bilimi alanında yapılan çalışmaların ardından Oxford’da doktora derecesini almasıyla, Fitzwilliam Müzesi’nde antik paraların küratörü ve Cambridge Üniversitesi Klasikler Fakültesi’nde davetli üniversite öğretim üyesi olarak atanmıştır.

Karya’daki Seramik Körfezi’nde arkeolojik saha araştırmalarını yönetmiş ve Euromos antik alanında Fransız arkeolojik misyonunun başında bulunmuştur. Oxford, İstanbul ve New York’taki Amerikan Nümismatik Derneği’nde konuk araştırmacı olarak bulunmuştur. Şu anda Historia Numorum Online adlı bir işbirliği projesini yönetmektedir. Bu proje, Yunan sikke tiplerini kaydetmeyi hedeflemektedir ve mevcut cilt Karya sikke darphaneleri hakkındadır: http://hno.huma-num.fr/.

Yeni Bulletin Numismatique de l’Asie Mineure’nin ve International Journal of Ancient Mediterranean Studies: Philia’nın bir eş-editörüdür. Ayrıca Anatolia Antiqua (İstanbul), Anadolu (Ankara), Archaeologia Maeandrica (ARMA, Aydın) ve Arkeoloji ve Sanat Dergisi (İstanbul) gibi akademik dergilerin editoryal kurulunda yer almaktadır.

Dr. Taylan Doğan, 2007 yılında Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden mezun olmuştur. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Ana Bilim Dalı’nda 2012 yılında Yüksek Lisans ve 2020 yılında Doktora eğitimini tamamlamıştır. 2010 yılından bu yana Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümünde çalışmaktadır. 2004 yılından itibaren Antandros, Klaros, Daskyleion, Perre, Euromos gibi birçok kazı ve araştırmaya katılmıştır. Strigilis, Roma Dönemi Tapınak Mimarisi, Arkaik Dönem Mimari Terrakottaları, Geometrik ve Arkaik Dönem Ölü Gömme Gelenekleri, Unguentarium gibi farklı konularda çalışmaları bulunmaktadır.

Dr. Asil YAMAN, Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Penn Üniversitesi Müzesi’nde Danışman öğretim üyesi olarak 2016 yılından bu yana görev yapmaktadır. 2003 yılından itibaren Batı Anadolu’da birçok arkeolojik kazı ve araştırmada görev alan Yaman’ın, araştırma konuları içerisinde Karia ve Lykia bölgelerinde Geç Roma Dönemi seramik araştırmaları, yeme-içme kültürü ile Levant ve Anadolu arasında, Geç antik çağ boyunca varolan ticari ilişkileri bulunmaktadır.

Dr. Yaman, Post Doktora çalışmaları kapsamında günümüzde Bozburun Yarımadası olarak bilinen Karia Khersonesosu arkeolojisi üzerine yoğunlaşmış olup, 2021 yılından itibaren T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün resmi izinleriyle, Phoenix Arkeolojik Araştırma Projesi (PAP)’ni yürütmektedir. 2018 yılında Amerikan İlmi Araştırmaları Merkezi (ARIT) ve Koç Üniversitesi Capp araştırma burslarını kazanan araştırmacının repertuarında lisans ve lisansüstü düzeyde ‘Anadolu Arkeolojisi’, ‘Arkeolojik ve Tarihsel Perkspektifte Doğu-Batı Mücadeleleri’ ve ‘Geç Antik Çağda Küçük Asya’ dersleri bulunmaktadır.