Skip to content

PAAM | PARC

Phoenix Arkeolojik Araştırma Merkezi (PAAM) 2021 yılından bu yana antik Phoenix ve çevresinde yürütülen Arkeolojik kazı ve yüzey araştırmaları ile diğer çok yönlü çalışmaların merkezi olarak hizmet vermektedir. Muğla Valiliği tarafından tahsis edilen âtıl durumdaki okul ve sağlık evi binalarının onarılması sonrasında hizmete alınan PAAM, ofis, kütüphane, depo, mutfak, konaklama birimleri ve halka açık etkinliklerde kullanılan bahçeden müteşekkildir. Yakın bir gelecekte yıl boyu hizmet vermesi beklenen merkezin, bilimsel araştırmalar ve sanat çalışmalarının yanı sıra, yörede kültür varlıklarıyla müreffeh, sürdürülebilir bir gelecek yaratılması adına önemli rol oynayacağı düşünülmektedir.