Skip to content

Phoenix Toplum Arkeolojisi Programı

Proje Ekibi ve Danışmanları

Dr. Işılay GÜRSU

Kültürel Miras, Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü

Toplum arkeolojisi en basit tanımıyla toplumla arkeoloji arasında hali hazırda var olan ilişkiyi anlama çabasıdır. Bu anlayıştan hareketle toplum ve arkeoloji ilişkisini güçlendirecek eylemlerin ortaya çıkarılması da yine toplum arkeolojisinin ilgi alanına girer.

Arkeolojik varlıkların insanların hayatlarında nasıl var oldukları ne anlama geldikleri ne işe yaradıkları ya da ne gibi zorluklara yol açtıkları gibi meseleler, bu ilişkinin önemli unsurlarıdır. Derinlikli bir toplum arkeolojisi anlayışı halkın arkeoloji algısına dair basma kalıp önermelerin ve genelleştirmelerin sarsılmasını gerektirir. Arkeoloji ve kültürel miras başlığı altında neyin neden ve nasıl şekilde korunduğu ve sunulduğu, bu koruma ve sunumun kime fayda yaratıp kimi dezavantajlı hale getirdiği öne çıkan sorulardır.

Matsuda’nın toplum arkeolojisine eleştirel yaklaşımda kavramsallaştırdığı şekliyle nihai amaç, modern dünyayı arkeoloji sayesinde daha adil ve eşit bir yer haline getirmektir.

Bu amacı Phoenix Toplum Arkeolojisi Projesi kapsamında ele alıyoruz. Taşlıca ve Söğüt köylerinin yanı başında yer alan bu arkeolojik sitin topluma etkisini çok katmanlı bir şekilde okumaya, bu okumanın tüm projeyi besleyerek dönüştürmesine şahit olmayı hedefliyoruz. 

Işılay Gürsu, Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği lisans öğreniminin ardından Koç Üniversitesi’nin ‘Anadolu Medeniyetleri ve Kültürel Miras Yönetimi’ bölümünde yüksek lisansını tamamladı. 2013 yılında, İtalya’nın Lucca şehrinde yer alan IMT Institute for Advanced Studies’in ‘Kültürel Miras Yönetimi’ programından doktora derecesini aldı.

Doktorayı tamamlamasının ardından Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü’ne katıldı. İlk üç sene Aspendos antik kenti ve Pisidya antik bölgesinin kültürel mirasının daha iyi anlaşılması ve anlatılması konusunda çalıştı. 2016 yılında İngiliz Akademisi Sürdürülebilir Gelişim Programı tarafından fonlanan ‘Kalıntıların Yanı Başında Yaşamak: Yerel Halklar için Sürdürülebilir Gelişim Noktaları olarak Arkeolojik Alanlar, Güneybatı Türkiye örneği’ başlıklı projesinin eş yürütücüsüdür. 2017-2020 yılları arasında ortaya çıkmasına katkıda bulunduğu, 2020 Europa Nostra ödülüne layık görülen SARAT (Safeguarding Archaeological Assets of Turkey) projesinde çalıştı. Halen BIAA’de kültürel miras yönetimi üzerine çalışıyor.