Skip to content

Phoenix Toplum Arkeolojisi Programı

Toplum arkeolojisi en basit tanımıyla toplumla arkeoloji arasında hali hazırda var olan ilişkiyi anlama çabasıdır. Bu anlayıştan hareketle toplum ve arkeoloji ilişkisini güçlendirecek eylemlerin ortaya çıkarılması da yine toplum arkeolojisinin ilgi alanına girer.

Arkeolojik varlıkların insanların hayatlarında nasıl var oldukları ne anlama geldikleri ne işe yaradıkları ya da ne gibi zorluklara yol açtıkları gibi meseleler, bu ilişkinin önemli unsurlarıdır. Derinlikli bir toplum arkeolojisi anlayışı halkın arkeoloji algısına dair basma kalıp önermelerin ve genelleştirmelerin sarsılmasını gerektirir. Arkeoloji ve kültürel miras başlığı altında neyin neden ve nasıl şekilde korunduğu ve sunulduğu, bu koruma ve sunumun kime fayda yaratıp kimi dezavantajlı hale getirdiği öne çıkan sorulardır.

Matsuda’nın toplum arkeolojisine eleştirel yaklaşımda kavramsallaştırdığı şekliyle nihai amaç, modern dünyayı arkeoloji sayesinde daha adil ve eşit bir yer haline getirmektir.

Bu amacı Phoenix Toplum Arkeolojisi Projesi kapsamında ele alıyoruz. Taşlıca ve Söğüt köylerinin yanı başında yer alan bu arkeolojik sitin topluma etkisini çok katmanlı bir şekilde okumaya, bu okumanın tüm projeyi besleyerek dönüştürmesine şahit olmayı hedefliyoruz.