Skip to content

Kültürel Miras Çalışmaları

Dr. Işılay GÜRSU

Kültürel Miras, Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü

Phoenix Kültürel Miras Programı’nın temel amacı antik kentin yakınında bulunan Taşlıca ve Söğüt köylerisakinlerinin Phoenix ile kurdukları mevcut ilişkileri ve antik kentin değerine ilişkin algılarını anlamaktır. Bu anlayıştan hareketle bu ilişkinin geliştirilmesi yönünde bir dizi öneri geliştirilecektir.

Çalışmaların bir diğer amacı ise antik kent ile bir bağı bulunan veya bir bağ kurma olasılığı olan farklı gruplara ve kişilere ulaşabilecek stratejileri belirlemektir.

Bu girişimin uzun dönemli amacı, bölge halkı ile birlikte hareket ederek ve antik kent ile ilgisi bulunan farklı kesimleri de sürece dahil ederek bölgenin arkeolojik ve tarihi mirasının korunmasına katkıda bulunmaktır. 

Çocuklara Yönelik
Kültürel Miras Eğitimi Programı

Phoenix Arkeoloji Projesi kapsamında hazırlanan “Çocuklara Yönelik Kültürel Miras Eğitimi Programı”, Taşlıca ve Söğüt köylerinde ikamet eden çocuklara yaşadıkları kültürel çevreyi tanıma ve sahip çıkma kazanımlarının verilmesini amaçlamaktadır. Çocukları merkeze alan ve öğrenmenin kalıcı olması esas alınarak tasarlanan programda çocukların somut nesnelerle ilişki içinde olduğu, deneyimleyerek, yaşayarak, yaparak ve eğlenerek öğrendiği aktif bir model oluşturulmuştur. Buna göre yaratıcı drama teknikleri, müze eğitimi, yapay kazı alanı ve atölye ortamı oluşturma gibi uygulamalı ve deneysel yöntemler tercih edilmiştir.

Çocukların yaşadıkları toprakların kültürel birikimini tanımaları, anlamaları, korumaları ve kendilerine kalan kültürel mirası gelecek kuşaklara aktarabilmeleri programın temel hedefleridir. Arkeoloji ve ilgili konulara duyarlı, farkındalık kazanmış, kendi kültürüne olduğu gibi farklı kültürlere karşı da hoşgörülü, bilinçli ve sorumluluk sahibi bireylerin yetiştirilmesi de projenin beklentileri arasındadır.

Işılay Gürsu, Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği lisans öğreniminin ardından Koç Üniversitesi’nin ‘Anadolu Medeniyetleri ve Kültürel Miras Yönetimi’ bölümünde yüksek lisansını tamamladı. 2013 yılında, İtalya’nın Lucca şehrinde yer alan IMT Institute for Advanced Studies’in ‘Kültürel Miras Yönetimi’ programından doktora derecesini aldı.

Doktorayı tamamlamasının ardından Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü’ne katıldı. İlk üç sene Aspendos antik kenti ve Pisidya antik bölgesinin kültürel mirasının daha iyi anlaşılması ve anlatılması konusunda çalıştı. 2016 yılında İngiliz Akademisi Sürdürülebilir Gelişim Programı tarafından fonlanan ‘Kalıntıların Yanı Başında Yaşamak: Yerel Halklar için Sürdürülebilir Gelişim Noktaları olarak Arkeolojik Alanlar, Güneybatı Türkiye örneği’ başlıklı projesinin eş yürütücüsüdür. 2017-2020 yılları arasında ortaya çıkmasına katkıda bulunduğu, 2020 Europa Nostra ödülüne layık görülen SARAT (Safeguarding Archaeological Assets of Turkey) projesinde çalıştı. Halen BIAA’de kültürel miras yönetimi üzerine çalışıyor.