Skip to content

Kültürel Miras Çalışmaları

Phoenix Kültürel Miras Programı’nın temel amacı antik kentin yakınında bulunan Taşlıca ve Söğüt köylerisakinlerinin Phoenix ile kurdukları mevcut ilişkileri ve antik kentin değerine ilişkin algılarını anlamaktır. Bu anlayıştan hareketle bu ilişkinin geliştirilmesi yönünde bir dizi öneri geliştirilecektir.

Çalışmaların bir diğer amacı ise antik kent ile bir bağı bulunan veya bir bağ kurma olasılığı olan farklı gruplara ve kişilere ulaşabilecek stratejileri belirlemektir.

Bu girişimin uzun dönemli amacı, bölge halkı ile birlikte hareket ederek ve antik kent ile ilgisi bulunan farklı kesimleri de sürece dahil ederek bölgenin arkeolojik ve tarihi mirasının korunmasına katkıda bulunmaktır. 

Çocuklara Yönelik
Kültürel Miras Eğitimi Programı

Phoenix Arkeoloji Projesi kapsamında hazırlanan “Çocuklara Yönelik Kültürel Miras Eğitimi Programı”, Taşlıca ve Söğüt köylerinde ikamet eden çocuklara yaşadıkları kültürel çevreyi tanıma ve sahip çıkma kazanımlarının verilmesini amaçlamaktadır. Çocukları merkeze alan ve öğrenmenin kalıcı olması esas alınarak tasarlanan programda çocukların somut nesnelerle ilişki içinde olduğu, deneyimleyerek, yaşayarak, yaparak ve eğlenerek öğrendiği aktif bir model oluşturulmuştur. Buna göre yaratıcı drama teknikleri, müze eğitimi, yapay kazı alanı ve atölye ortamı oluşturma gibi uygulamalı ve deneysel yöntemler tercih edilmiştir.

Çocukların yaşadıkları toprakların kültürel birikimini tanımaları, anlamaları, korumaları ve kendilerine kalan kültürel mirası gelecek kuşaklara aktarabilmeleri programın temel hedefleridir. Arkeoloji ve ilgili konulara duyarlı, farkındalık kazanmış, kendi kültürüne olduğu gibi farklı kültürlere karşı da hoşgörülü, bilinçli ve sorumluluk sahibi bireylerin yetiştirilmesi de projenin beklentileri arasındadır.