Skip to content

Ekip

Phoenix Arkeoloji Projesi Ekip Listesi

Dr. Asil YAMAN

Director of the Project, Archaeologist, Penn Museum

Doç. Dr. Koray KONUK

Yardımcı Direktör, Arkeolog - Nümismat, CNRS - Bordeaux Montaigne Üniversitesi, Ausonius Enstitüsü

Dr. Anna M. Sitz

Arkeolog, Universität Heidelberg

Dr. Öğr. Üyesi Taylan DOĞAN

Arkeolog, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Doç. Dr. Canan ÇAKIRLAR ODDENS

Arkeolog, Groningen Üniversitesi

Doç. Dr. Erkan Dündar

Arkeolog, Akdeniz Üniversitesi

Dr. Işılay GÜRSU

Kültürel Miras, Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü

Dr. Doğa KARAKAYA

Antropolog, Tubingen Üniversitesi

Dr. Feryal TANSUĞ

Tarihçi, Bahçeşehir Üniversitesi

Dr. Çağlar ÖZBEK

Sosyolog, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Dr. Matthew Harpster

Arkeolog, Koç Üniversitesi

M. Rümeysa ÇAKAN

Y. Mimar,
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

Merve YEŞİL

Y. Arkeolog, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi

İlayda ALİKAYA

Y. Arkeolog, Ege Üniversitesi

Şirin Dilara TAKI

Uzman Sanat Tarihçisi

Zeynep OKYAY

Küratör, PASAJ

Aslıhan GÜÇLÜ

Sanatçı/Arkeolog

Aslı DİNÇ

Sanatçı/Araştırmacı, PASAJ

Ayşe ÖZAYDIN

Sanatçı/Akademisyen
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi

Mehmet Serhat AYDEMİR

Harita Mühendisi, Mesa Mühendislik & Haritacılık

Didem ERİŞKİN

Web Tasarım

Serkan MERCAN

Web Tasarım

Zeynep İlkcan GÖZCÜOĞLU

Arkeolog ve Sosyal Medya Uzmanı

Sinem HACIOSMANOĞLU

Arkeometri, Tübingen Üniversitesi

Asil Yaman is a consulting professor at the Mediterranean section of Penn Museum since 2016. Previously he was a research assistant at the Muğla Sıtkı Koçman University (Turkey), where he worked there for seven years. He has been excavating in the eastern Mediterranean since 2003, working on projects from Aegae (Aeolis), Pedasa (Caria), Amos (Caria), Xanthus (Lycia), Arycanda (Lycia), Patara (Lycia), and Gordion (Phrygia) in Turkey. He focuses on the material culture such as late roman pottery, food culture, and trade relations between the Levant and Anatolia in late antiquity.

Currently, he is investigating the archaeology of Carian Chersonese, which is part of his post-doc project and directing the Phoenix Archaeological Project (PAP). He has also been serving as co-editor of the Levantine Ceramics Project (LCP) since 2018. Asil received the research grant of the American Research Institute in Turkey (ARIT) in 2018.

His teaching repertory includes courses such as; ‘Anatolian Archaeology’, ‘The war between the East and West in Archaeological and Historical perspectives’, and ‘Asia Minor in Late Antiquity’ at both undergraduate and graduate level.

Koray Konuk, Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi’nde (CNRS) kadrolu araştırma Doçenti olarak görev yapmaktadır. Başlıca ilgi alanları, erken dönem sikkelerin tarihinin yanı sıra, Güneybatı Anadolu’nun bir bölgesi olan Karia’nın tarihi ve arkeolojisidir. Louvain’de Klasik Arkeoloji ve Siyasal Bilgiler eğitimini takiben Oxford’da doktora derecesini aldıktan sonra Cambridge Fitzwilliam Müzesi’nde antik sikkeleri küratörü ve Cambridge Üniversitesi Classics Fakültesi’nde davetli bir üniversite öğretim görevlisi olarak atandı. Gökova Körfezi’nde arkeolojik yüzey araştırmalarına liderlik etti ve Euromos antik kentindeki Fransız arkeolojik misyonuna başkanlık etti. Oxford, İstanbul’da ve New York’daki American Numismatic Society’de misafir araştırmacı olarak bulundu. Şu anda, Roma öncesi sikke türlerini kaydetmeyi amaçlayan Historia Numorum Online adlı ortak bir internet tabanlı projeyi yönetiyor, mevcut cilt Karia darphanelerini kapsamaktadır: http://hno.huma-num.fr/. Yeni oluşan Bulletin Numismatique de l’Asie Mineure ve International Journal of Ancient Mediterranean Studies: Philia; yanı sıra birçok akademik dergilerin yayın kurulu üyesidir: Anatolia Antiqua (İstanbul), Anadolu (Ankara), Archaeologia Maeandrica (ARMA, Aydın), Arkeoloji ve Sanat Dergisi (İstanbul).

Anna M. Sitz, Almanya Heidelberg Üniversitesi’nde Postdoc olarak Yunan tapınaklarındaki yazıtlar hakkında bir proje yürütmektedir. Aslen ABD’li olup, doktorasını 2017’de “Duvardaki Yazı: Yunanistan ve Anadolu’daki Geç Antik Dönem Tapınaklarında Yazıtlar ve Bellek” başlıklı teziyle Pennsylvania Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Bu araştırma epigrafik ve arkeolojik yaklaşımları birleştirerek, antik pagan yazıtların erken Hristiyan dünyasında kullanılmaya devamı ve korunmasını incelemiştir. Sitz, özellikle yazıtların geç Roma İmparatorluğu’nda meydana gelen dini ve toplumsal değişimlerdeki rolü ile ilgilenmektedir. Doktorası esnasında, Atina’da ASCSA (American School of Classical Studies at Athens)’da iki yıl geçirmiş ve Ankara’da ARIT (American Research Institute in Turkey)’de CAORC Akdeniz bursunu kazanmıştır. Phoenix’in yanı sıra, Bizans döneminde Kapadokya üzerine araştırma yapmıştır ve şimdi Karya bölgesindeki Labraunda’da bir ortaçağ Hristiyan mezarlığının kazısını sürdürmektedir. Heidelberg Üniversitesi’nde verdiği derslerle öğrencileri “Geç Antik Çağ’da Paganlık,” “Büyük Konstantin,” ve “Anadolu’da Yunan Kimliği” gibi konularla tanıştırmaktadır.

Dr. Taylan Doğan, 2007 yılında Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden mezun olmuştur. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Ana Bilim Dalı’nda 2012 yılında Yüksek Lisans ve 2020 yılında Doktora eğitimini tamamlamıştır. 2010 yılından bu yana Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümünde çalışmaktadır. 2004 yılından itibaren Antandros, Klaros, Daskyleion, Perre, Euromos gibi birçok kazı ve araştırmaya katılmıştır. Strigilis, Roma Dönemi Tapınak Mimarisi, Arkaik Dönem Mimari Terrakottaları, Geometrik ve Arkaik Dönem Ölü Gömme Gelenekleri, Unguentarium gibi farklı konularda çalışmaları bulunmaktadır.

Canan Çakırlar Groningen Üniversitesi arkeoloji bölümünde doçent olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda da Groningen Arkeoloji Enstitüsü’nün zoo arkeoloji laboratuvarını yönetmektedir. Hayvancılığın yayılması ve gelişmesi, su ürünlerinin yönetilmesi, iklim ve toplum ilişkileri, devletlerin beslenme kaynaklarını yönetmesi ve Holosen zoocoğrafyasına insan etkisi gibi konularla ilgilenmektedir. Daha önce Batı Anadolu’da Ulucak, Yenibademli, Troya gibi kazı projelerinde araştırmalar yürütmüştür.

Işılay Gürsu, Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği lisans öğreniminin ardından Koç Üniversitesi’nin ‘Anadolu Medeniyetleri ve Kültürel Miras Yönetimi’ bölümünde yüksek lisansını tamamladı. 2013 yılında, İtalya’nın Lucca şehrinde yer alan IMT Institute for Advanced Studies’in ‘Kültürel Miras Yönetimi’ programından doktora derecesini aldı.

Doktorayı tamamlamasının ardından Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü’ne katıldı. İlk üç sene Aspendos antik kenti ve Pisidya antik bölgesinin kültürel mirasının daha iyi anlaşılması ve anlatılması konusunda çalıştı. 2016 yılında İngiliz Akademisi Sürdürülebilir Gelişim Programı tarafından fonlanan ‘Kalıntıların Yanı Başında Yaşamak: Yerel Halklar için Sürdürülebilir Gelişim Noktaları olarak Arkeolojik Alanlar, Güneybatı Türkiye örneği’ başlıklı projesinin eş yürütücüsüdür. 2017-2020 yılları arasında ortaya çıkmasına katkıda bulunduğu, 2020 Europa Nostra ödülüne layık görülen SARAT (Safeguarding Archaeological Assets of Turkey) projesinde çalıştı. Halen BIAA’de kültürel miras yönetimi üzerine çalışıyor.

Doğa Karakaya, kömürleşmiş tohum ve meyve kalıntılarının tanımlanmasında uzmanlaşmış bir araştırmacıdır. 2019 yılında Tübingen Üniversitesi’ndeki Arkeolojide Doğal Bilimler Enstitüsü’nde doktora tezini tamamlamıştır. Doktora tezi, Türkiye’nin güney-orta kesimindeki bir Erken Bronz-Demir Çağı yerleşimi olan Tayinat Höyük’ün bitki makro-kalıntıları üzerinedir. Ayrıca, Türkiye’de birçok farklı Bronz ve Demir Çağı araştırma projesinde yer almıştır. Uzun vadeli araştırma ilgisi, Yakın Doğu’daki çevresel ve politik istikrarsızlıkların geçim ekonomisini nasıl etkilediği, özellikle Geç Tunç Çağı-Demir Çağı geçiş döneminde bölgedeki toplulukların bu değişikliklere nasıl tepki verdikleri konularını kapsamaktadır. Halen, aynı bölgede bulunan Zincirli Höyük’teki Orta Tunç Çağı ve Demir Çağı bitki makro kalıntıları konusunda Tübingen Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmaktadır. Bu çalışma, Türkiye’nin güneydoğu kesimini yukarıda adi gecen her iki dönemde de istila eden göçebe toplulukların çevresel koşullar üzerindeki etkilerini çevre arkeolojisi yöntemleri yoluyla ortaya çıkarmayı amaçlayan daha geniş kapsamlı bir projenin parçasıdır.

Feryal Tansuğ Ortadaoğu Teknik Üniversitesi’nde sosyoloji okudu. Bilkent Üniversitesi’nde Osmanlı Tarihi alanında yüksek lisans; Doktorasını Kanada’da Toronto Üniversitesi’nde Yakın ve Ortadoğu Çalışmaları Bölümünde Osmanlı Tarihi alanında yaptı. İzmir/Smyrna, 1826-1864: Geç Dönem Osmanlı Şehrinde Rum-Türk İlişkileri [İzmir/Smyrna, 1826-1864: Greek-Turkish Relations in a Late Ottoman City] (Peterlang, 2018) ve Osmanlı’nın Son Dönemi’nde Adalı Rumlar (Pan, 2018) kitaplarının yazarıdır. Feryal Tansuğ, İstanbul’a Uzaktan Bakmak [Istanbul From A Distance] (Swedish Research Institute, 2011) kitabının editörlerinden birisi ve İmroz Rumları, Gökçeada Üzerine (Heyamola, 2012) isimli kitabın derleyen yazarıdır. Osmanlı İmparatorluğu’nun on dokuzuncu yüzyılda geçirdiği dönüşüm süreci, çok dinli ve çok etnik yapılı Osmanlı toplumunda cemaatler arası ilişkiler ve etkileşim, Akdeniz ve Ege Adaları konuları çalışma ve ilgi alanları arasındadır. Bu konularla ilgili olarak uluslararası bilimsel dergilerde çeşitli makaleleri mevcuttur. Feryal Tansuğ, İstanbul’da Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde tarih dersleri vermektedir.

Çağlar Özbek Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesidir. Yüksek lisans öğrenimini “Uluslararası Göçler Bağlamında Yurttaşlık ve Kimliğin Değişen Anlamı” ve doktora öğrenimini “Demokrasinin ‘Yeni’ Aktörleri: Ekolojik, Feminist ve LGBT Hareketleri Bağlamında Sivil Toplum Örgütleri” başlıklı tezleriyle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyoloji Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. 9 yıl süreyle aynı üniversitede Sosyoloji Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır. TÜBİTAK, UNDP ve AB ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görev almıştır. Uluslararası göçler, toplumsal cinsiyet çalışmaları, toplumsal hareketler ve kimlik ilgi ve çalışma alanları arasında yer almaktadır.

Matthew Harpster, Koç Ünievrsitesi, Arkeoloji Bölümü’nde görevli öğretim üyesidir. Dr. Harpster aynı zamanda Mustafa V. Koç Deniz Arkeolojisi Araştırma Merkezi’nin direktörlüğü’nü yürütmektedir. Doktorasını Texas A&M Üniversitesi’nde alan Harpster, Antik Akdeniz’de Sualtı Arkeolojisi ve kültürel mirası üzerine çalışmalar yürütmektedir. Dr. Harpster İtalya’da Amalfi Costiera’da sualtı yüzey araştırmalarını yürütmektedir.

Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı’nda yüksek lisansa başlamıştır. Lisans ve yüksek lisans eğitimi boyunca birçok atölye çalışması ve sergilere katılmıştır. Şu anda İzmir Büyükşehir Belediyesi ve sanat inisiyatifleri için sergileme, grafik ve web tasarım üzerine çalışmalar yürütmektedir.

Merve Yeşil, Süleyman Demirel Üniversitesi Klasik Arkeoloji Bölümü’nde doktora çalışmalarına devam etmektedir. Ayrıca 2016 yılında Selçuk Üniversitesi mimari restorasyon programını tamamlamıştır.

Merve Sillyon (Pamphylia), Aizanoi (Phrygia), Alexandria Troas (Troas), Gordion (Phrygia), Seleukeia Sidera (Pisidia) gibi birçok arkeoloji projesinde görev almıştır. Başlıca çalışma alanları Roma seramiği, kandiller ve küçük obje restorasyonu ve konservasyonudur.

Şu an doktora tezi kapsamında Aleksandria Troas Antik Kenti Roma Seramiği konusunda çalışmaktadır. Yerel/bölgesel üretim faaliyetleri ve ticari ilişkiler üzerine çalışmalarını yürütmektedir. Tez çalışması, Koç Üniversitesi Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri araştıma Merkezi (AKMED) tarafından 2020 yılında desteklenmiştir.

İlayda Alikaya, 1996 yılında İzmir’de doğdu. Ege Üniversitesi/Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Lisans eğitimi boyunca Manisa’da bulunan Aigai Antik Kenti’nde stajyer olarak görev aldı. Ege Üniversitesi Klasik Arkeoloji yüksek lisans programına kabul edildiği yıl, Aydın’da bulunan Aphrodisias Antik Kenti’nde arkeolog olarak çalışmaya başladı. Yüksek lisans eğitimi sırasında Work and Travel öğrenci programı ile birlikte Amerika’ya gitti. Lisans eğitimini Persepolis Apadana Kabartmaları üzerine tamamladı. Akhamenid alanı üzerine olan çalışmalarını yüksek lisans eğitiminde de sürtürmektedir.

2018 yılında, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi sanat tarihi bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Lisans eğitimi boyunca Silifke Kalesi kazısında sanat tarihçisi olarak görev aldı. 2021 yılında, Necmettin Erbakan Üniversitesi sanat tarihi bölümünde ‘Tosya’daki Türk devri mimari eserleri’ başlıklı yüksek lisansını tamamladı. Tosya Belediyesi söz konusu çalışmayı kültür yayınları kapsamında kitap olarak basıma hazırlamaktadır.

Zeynep Okyay (1985) Galatasaray Üniversitesi’ndeki felsefe lisansı sonrasında, Bilgi Üniversitesi’nde kültür yönetimi master programından mezun oldu. Sanatsal projelerin geliştirilmesi ve kültürel ağlarının oluşturulması için çalışmaktadır. 2010 yılından bu yana ağırlıklı olarak çağdaş görsel sanatlar alanında küratöryel ve araştırmaya dayalı çalışmalarını PASAJ ve amberPlatform çatısı altında yürütmektedir. Özellikle katılımcı ve sosyal odaklı projelere ev sahipliği yapan PASAJ bağımsız sanat alanının ortak kurucularındandır. 

Okyay, sanatçılar ve topluluklar arasındaki ilişkilere ve bu ikisinin belirli bir yer ve zamanda buluştuğu bağlamlara odaklanır. Araştırma pratiğinde, sözlük formatını sosyal yapıları, bilgi ve deneyimleri kelime dağarcığı yoluyla paylaşmak ve mevcut koşullar içinde yeni ifade biçimleri yaratmak için kullanır. 

Aslıhan Güçlü Ege Üniversitesi Klasik Arkeoloji Bölümünü bitirdikten sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitede Sanat ve Tasarım bölümünde yüksek lisansını tamamladıktan sonra fotoğraf bölümünde doktora çalışmalarına devam etmektedir.  2007 yılında İFSAK 2. Genç Fotoğrafçılar Festivali’nde ‘Sümerbank’ seçkisiyle, 2012 yılında Pera Müzesi’nde düzenlenen ‘Deneyimin Ötesinde’ sergisinde ‘Kötülük Çiçekleri’ başlıklı projesiyle, 2014 yılında Mamut Art Project’in ikinci edisyonunda ‘Never Changed’ serisiyle, 2016 yılında da III. Fotoistanbul Fotoğraf Festivali’nde ‘Adem’in Mağlubiyeti’ projesiyle yer aldı. 2018 yılında ‘Manifesto’ ve ‘Nihil’ isimli fotoğraf ve video çalışmalarıyla K2 Güncel Sanat Merkezi ve İzmir Resim Heykel Müzesi’nde sergilere katıldı. Pandeminin başlamasıyla birlikte İstanbul başta olmak üzere birçok şehirden davetli sanatçılarla birlikte İzole Project çalışmasında yer alan Aslıhan Güçlü, GAPO’nun yürüttüğü Mahalle İzmir projesinin de katılımcı sanatçılarından biridir. Sanatsal çalışmalarında insan eliyle değiştirilmiş coğrafyalar, kültürel bellek ve birey arasındaki ilişkilere odaklanırken gündelik yaşam içerisindeki sıradan olaylara odaklanır. Bununla birlikte toplumsal cinsiyet ve beden soyutlamalarıyla ilgili çalışmalarına da devam etmektedir. Bununla birlikte Daskyleion, Phokaia, Aigai, Hisarönü Çubucak Antik Seramik Atölyeleri kazılarında,  Myrina ve Gryneion yüzey araştırmasında yer almıştır.

 Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim bölümü mezunudur. Multidisipliner bir sanatçı / araştırmacıdır. Araştırma alanları distopya anlatısı, algoritmik kültür, insan-makine etkileşimleri gibi sanat – teknoloji – bilim kesişiminde yer alan konuları içerir. Üretimleri spekülasyonlar, döngüler ve performanslar etrafında şekillenir. İşleri uluslararası bienal, galeri ve müzelerde sergilenen Aslı Dinç, aynı zamanda PASAJ bağımsız sanat alanının bir üyesidir. Performistanbul tarafından temsil edilmektedir. www.aslidinc.com 

Ayşe Özaydın (1984, Istanbul), sanat fotoğrafçılığında uzmanlığı bulunan bağımsız bir sanatçıdır. Lisan eğitimini Sinema üzerine yapan sanatçı, Lisansüstü eğitiminde Fotoğrafçılık üzerine çalışmalar yürütmüştür. Sanatçı günümüzde Marmara Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü’nde doktora çalışmalarını sürdürmektedir.

Mehmet Serhat Aydemir, çalışma hayatına henüz öğrenciyken 2016 yılında İzmir’de özel bir firmada stajyer olarak başladı. Kısa sürede alanıyla ilgili haritacılık aletlerini aktif olarak kullanmaya ve sahada topladığı mekânsal verileri işlemeye başladı. 2019 yılında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Harita Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Mezun olduktan sonra Fotogrametri alanında çalışmaya devam etti. 2020 yılında İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde Fotogrametri Üzerine Yüksek Lisansa Başladı. Şu an Yüksek Lisans Tezi Kapsamında Fotogrametrik Verilerin Arkeolojide kullanılması konusunu çalışmaktadır. 2019 yılında AMOS Arkeoloji Projesi’nde ve 2020 yılında Mokissos Arkeoloji Projesi’nde Harita Ve Mimari Belgeleme işinde Haritacılık faaliyetlerinde görev almıştır. 2020 yılının sonunda MESA Harita Mühendisliği kurarak çalışmalarına devam etmektedir.

Bulgaristan’ın küçük bir kasabasında dünyaya gelen Serkan Mercan, daha dünyaya yeni geldiği bir dönemde Türkiye’ye göç ederek yeni bir hayata başlamıştır. Yaklaşık 20 yıldır İzmir’de yaşayan sanatçı, eğitim hayatını ve çalışmalarını da burada devam ettirmektedir. Ege Üniversitesi Reklamcılık bölümünde eğitimine devam ederken yaklaşık 6 ay, Hollanda’da Erasmus programı ile eğitim almıştır ve daha sonra 2016 yılında Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur. Yaklaşık iki yıl kadar reklam sektöründe çeşitli görsel tasarım çalışmalarında görev aldıktan sonra, ilgili olduğu fotoğraf sanatında kendini geliştirmek adına Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde Fotoğraf Yüksek Lisans programına girmiş ve “Çağdaş Sanat ve Yeni Medya Bağlamında Ostranenie Olgusu” başlıklı teziyle eğitimini tamamlamıştır. Şu anda UI/UX Designer olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Bunun yanı sıra İzmir’deki kültür sanat projelerine tasarım konusunda katkı sağlamayı sürdürmektedir.

Kocaeli Üniversitesinde 2012 yılında başladığı arkeoloji lisans eğitimini tamamladıktan sonra 2016 yılında yine Kocaeli Üniversitesinde arkeoloji yüksek lisans eğitimine başladı. 2013 yılında Bodrum Su Altı Arkeoloji Müzesinde staj eğitimini tamamlarken Instiute of Nautical Archaeology ile su altı çalışmalarına katıldı. 2014-2016 yılları arasında ise Euromos Antik Kenti kazılarında arkeolog olarak görev aldı. Bu süreçte mimari ve seramik çizimleri ile ilgilendi. 2017 yılında ise sosyal medya uzmanlığı eğitimi alarak ajanslarda uzman olarak görev almaya başladı. Halen arkeolog ve sosyal medya uzmanı olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Sinem Hacıosmanoğlu İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği lisans öğreniminin ardından İstanbul Teknik Üniversitesinde Fen Bilimleri Fakültesinde Jeoloji Mühendisliği bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Yüksek lisans tezinde İstanbul Teknik Üniversitesi ve Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi BAP Projeleri desteği ile Aççana Höyükte (Antik Alalak-Hatay) Geç Bronz Çağına ait Kıbrıs seramik buluntularının (White Slip ve Monochrome) kaynak alan analizi ve arkeometrik incelemelerini yaptı.

Şu anda, Tübingen Üniversitesinde Yerbilimleri Fakültesi, Bilimsel Arkeoloji bölümünde  arkeometri üzerine doktora çalışmasını sürdürmektedir. Çalışma konusu, Sirkeli Höyük projesi İsviçre Ulusal Fonu desteği ile, Sirkeli Höyükte bulunan Tunç ve Demir Çağı çanak çömlek buluntularının ham madde karakterizasyonu, kaynak alan ve üretim teknolojilerinin çeşitli arkeometrik analiz yöntemleriyle incelenmesi ve Ceyhan ovasının (doğu Kilikya) antik ve modern kil kaynaklarının araştırılması üzerinedir.

Araştırma alanları; mineraloji, petrografi, jeokimya bilim dallarını bir arada kullanarak ilişkili oldukları çeşitli analitik analiz yöntemleri ile arkeolojik inorganik buluntular üzerinde (seramik, cam vb.) ve kil kaynakları üzerinde hammadde karakterize etme ve sınıflama, ve bu materyallerin kaynak alan analizi ve üretim teknolojilerinin araştırılması üzerinedir.